ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Gmina Jabłonna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP od listopada 2018 do lipca 2019 roku realizuje projekt “Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w internecie i pozycji na rynku pracy. Wartość projektu: 149 520,00 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dorosłych mieszkańców (powyżej 25 lat) Gminy Jabłonna (w pierwszej kolejności) oraz mieszkańców województwa mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest nie uczestniczenie w innych szkoleniach z działania 3.1. Szkolenia są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania uczestnika. Zorganizujemy łącznie 23 szkolenia w ramach projektu, jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. Każde szkolenie trwa 12 godzin zegarowych. Tytuły szkoleń:

Rodzic w internecie – 18 szkoleń
Moje finanse i transakcje w sieci – 2 szkolenia
Działam w sieciach społecznościowych – 1 szkolenie
Kultura w sieci – 1 szkolenie
Mój biznes w sieci – 1 szkolenie

ZGŁOŚ SIĘ!

ZDOBĄDŹ umiejętności, które ułatwią Ci funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i stale zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej.

NAUCZ SIĘ korzystać z usług publicznych dostępnych online (np. korzystania z e-administracji, załatwiania spraw urzędowych, składania wniosków o 500+).

ZOBACZ jak wykorzystać internet we własnej działalności biznesowej.

SPRAWDŹ jak chronić dzieci przed niepożądanymi treściami w internecie.

Zapewniamy

inspirujące szkolenia

miejsce szkoleń na terenie gminy Jabłonna

materiały szkoleniowe

poczęstunek kawowy

bezpłatny udział w szkoleniu

komputery do pracy w trakcie szkolenia

OPIS SZKOLEŃ

Rodzic w internecie

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu. Nauczą się wychwytywać treści, które wpływają negatywnie na emocje czy psychikę dziecka i na nie reagować. Otrzymają wskazówki jak odróżnić treści legalne od nielegalnych. Dowiedzą się jak załatwić codzienne sprawy poprzez internet, poruszać się w e-administracji, złożyć wniosek Rodzina 500+, uzyskać Kartę Dużej Rodziny, czy korzystać z usług związanych ze zdrowiem.

Podczas szkolenia poruszane będą także kwestie rozmów wideo, korzystania ze smartfonów, mediów społecznościowych, ochrony przed wirusami internetowymi i korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i smartfonach.

Na szkolenie zapraszamy m.in. rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wiedzieć, jak załatwić sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił m.in.zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, kupować, rezerwować podróż, płacić podatki, korzystać z podstawowych usług e-administracji (np. składać wniosek o wydanie dowodu osobistego) oraz z internetowych zasobów kultury i edukacji.

Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie skierowane do osób, które chcą efektywnie korzystać z portali społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m in. jak nawiązywać i podtrzymywać znajomości w mediach społecznościowych, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością i korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem, a także w jaki sposób obsługiwać podstawowe narzędzia e-administraji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego.

Kultura w sieci

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników m.in. jak bezpiecznie, w legalnych źródłach, szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych w internecie, jak korzystać z nich zgodnie z prawem podczas nauki i w twórczości własnej. Uczestników szkolenia zapoznamy z podstawami prawa autorskiego i nauczymy korzystania z legalnych źródeł kultury, m.in. z Bazy Legalnych Źródeł. Powiemy jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Mój biznes w sieci

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak korzystać z zasobów internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie itp.) i poznają skierowane do biznesu usługi e-administracji. Szkolenie podniesie kompetencje przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, umożliwiającym samodzielne rozwijanie firmy online.

INSPIRACJE

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj film o bezpieczeństwie w sieci przygotowany przez Kamila Śliwowskiego, autora scenariuszy do szkoleń w ramach “Ja w internecie”.


HARMONOGRAM

Szkolenia zrealizowane w ramach projektu:

 1. 16 i 23.02.2019 – Rodzic w internecie
 2. 8-9.03.2019 – Biznes w sieci
 3. 21-22.03.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci
 4. 15 i 18.04.2019 – Kultura w sieci
 5. 23.03. i 6.04.2019 – Rodzic w internecie
 6. 11-12.04.2019 – Rodzic w internecie
 7. 15-16.04.2019 – Biznes w sieci
 8. 25-26.04.2019 – Rodzic w internecie
 9. 16-17.05.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci
 10. 24-25.05.2019 – Rodzic w internecie
 11. 24-25.05.2019 – Kultura w sieci
 12. 29-30.05.2019 – Rodzic w internecie
 13. 6-7.06.2019 – Rodzic w internecie
 14. 13 i 17.06.2019 – Działam w sieciach społecznościowych
 15. 17-18.06.2019 – Rodzic w internecie

Szkolenia odbędą się w terminie styczeń-lipiec 2019 roku na terenie Gminy Jabłonna (Pałac w Jabłonnie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie).

Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych.

ZGŁOSZENIA

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Zapisz się na szkolenie:

 1. poprzez formularz online (dostępny poniżej lub TUTAJ)
 2. mailowo poprzez wysłanie zgłoszenia na adres biuro@stowarzyszeniestop.pl (pobierz: formularz w wersji .docx).
 3. osobiście wypełniając formularz w Urzędzie Gminy Jabłonna (Jabłonna, ul. Modlińska 152).

Można uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu.

ZOBACZ: Regulamin uczestnictwa – Ja w internecie


KONTAKT

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl
tel.: 724 737 117

Operator programu: Fundacja Legalna Kultura
Opisy szkoleń pochodzą ze strony o programie grantowym dla gmin: Ja w internecie