Jak zadbać o swój dobrostan, gdy uciekają siły

Autorka, Monika Hausman-Pniewska, zachęca do racjonalnego wykorzystywania swoich zasobów i nieprzekraczania własnych granic aby pewnego dnia nie obudzić się na stacji Wypalenie. Droga do wypalenia jest długa, bo praca z ludźmi obfituje w ciągłe poszukiwania, inspiracje, kontakty, stałe doszkalanie się, a więc zapewnia efekt świeżości i brak nudy. Z drugiej strony ta obfitość może być pułapką, gdyż wszystko to jest tak niezwykle interesujące, że aż trudno zwolnić, a co dopiero się zatrzymać.

ARTYKUŁ – Jak zadbać o swój dobrostan, gdy uciekają siły

Projekt: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II
Koordynatorka merytoryczna: Katarzyna Radzikowska

SIRES II - belka z logotypami

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.