Konflikt jako element zmiany

Kiedy kilka czy kilkanaście osób robi coś razem, konflikty są nieuniknione, a nawet potrzebne. Występują w każdym zdrowym zespole, a sytuacje, w których osoby członkowskie zgadzają się we wszystkim, nie podważają założeń, nie wykazują błędów i nie spierają się o założenia, to dowód na brak zaangażowania, brak zaufania lub lęk przed ujawnianiem trudnych treści. Konflikt jest naturalnym zjawiskiem w pracy zespołowej.

ARTYKUŁ – Konflikt jako element zmiany

Projekt: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II
Koordynatorka merytoryczna: Katarzyna Radzikowska

SIRES II - belka z logotypami

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.