Opowieści o Europie

Logo Projekt MAE i Erasmus Plus

Jesteś Europejką/Europejczykiem? Czujesz swój związek z Europą?

Zapraszamy Cię do konkursu i opowiedzenia swojej historii dotyczącej Europy, wykorzystując różne techniki ekspresji. Możesz napisać, nagrać, stworzyć komiks lub pokazać na zdjęciach jak postrzegasz Europę. Stań się autorką/autorem “Opowieści o Europie”. Konkurs realizowany w ramach projektu Memories Across Europe – MAE.

Prześlij swoją historię do 28 lutego 2023!!!!

Czym jest konkurs “Opowieści o Europie”?

Konkurs jest doskonałym sposobem na podzielenie się ze światem swoimi osobistymi doświadczeniami dotyczącymi Europy, na pokazanie w jaki sposób patrzymy na otaczający nas świat.  Poprzez różne osobiste wspomnienia, refleksje, doświadczenia autorów i autorek chcemy wzmocnić takie wartości jak demokracja, współistnienie, sprawiedliwość społeczna.

Konkurs realizowany jest w sześciu krajach partnerskich: Włochy, Niemcy, Szwecja, Bułgaria, Francja, Polska.

Zasady konkursu

AUTORZY I AUTORKI

Autorem/autorką może zostać każda osoba, która chce podzielić się swoją prywatną historią czy doświadczeniem. Można również opisać historię innej ważnej dla Ciebie osoby. Opowieść można stworzyć indywidualnie lub może być to praca zbiorowa grupy autorów i autorek.

FORMAT HISTORII

Możesz opowiedzieć swoją historię używając różnych form jej przedstawienia. Ważne jest aby wybrać, w ramach której z poniższych kategorii chcesz wziąć udział w konkursie.

 • Tekst (opowiadanie w formie pisanej): Narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio (pisana w pierwszej osobie) lub narracja biograficzna, jeśli zdecydujesz się zgromadzić doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 5 stron.

 • Foto-narracja (połączenie tekstu i obrazu): narracja złożona ze zdjęć i stworzonych tekstów. Może to być narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 10 stron.
 • Wideo-narracja: możesz opowiedzieć historię za pomocą różnych rodzajów wideo narracji takich jak: dokument, wywiad, cyfrowa opowieść historii (digital storytelling), animacja, animacja poklatkowa, lub inna dowolna forma wideo. Maksymalna długość to 10 minut przesłana na jedną z dostepnych platform, taką jak YouTube  lub Vimeo..
 • Komiks lub kolaż: możesz również opowiedzieć swoją historię używając komiksu lub innej formy graficznej prezentacji historii (np. kolaż). Opowiedz swoja historię wykorzystując te techniki. Historia nie powinna przekraczać 10 stron, musi być przesłana w formacie PDF.

TEMATY PRZEWODNIE KONKURSU

“Opowieści o Europie” skupiają się na osobistych doświadczeniach związanych z życiem w tej części świata. Historie stworzone przez Was w ramach konkursu powinny obejmować następujące obszary:

Moja Europa:

 • Czym jest dla Ciebie Europa w codziennym życiu? Co dobrego odnajdujesz w Europie dla siebie i otaczających osób/społeczności? A co powinno ulec zmianie?
 • Twoje pierwsze doświadczenie związane z Europą, które zapadło w pamięć. Twoje pierwsze wspomnienie? Co się wtedy wydarzyło? Dlaczego jest to dla Ciebie istotne?
 • Twoje doświadczenie/refleksja dotycząca ważnych momentów z życia Europy. Dlaczego jest to dla Ciebie ważne? Dlaczego to wydarzenie może być istotne dla innych osób?

Historia zmian społecznych w Europie:

 • Jakich ważnych momentów dotyczących zmian społecznych doświadczyłeś_aś? Czy jest ono nadal widoczne w Twoim mieście, dzielnicy, najbliższej okolicy?
 • Historie osób lub grup próbujących wprowadzić pozytywne zmiany, które znasz bezpośrednio lub pośrednio. Mogą one dotyczyć najróżniejszych tematów: środowiska, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia, praw człowieka itp.
Możesz również zapoznać się z wcześniej stworzonymi historiami dostępnymi na portalu StoryAp: StoryAp – MAE

W jaki sposób wziąć udział w konkursie?

 1. Wejdź na portal www.storyap.eu zaloguj się i zamiesć swoją historię!
 2. Po dodaniu historii zaznacz, że Twoja opowieść bierze udział w konkursie “MAE call for narration” w ramach „MAE Project”.
 3. Możesz również przesłać swoją historię za pomocą e-maila na adres: storyap.archive@gmail.com, dodając opis historii jaki ma być zamieszczony na portalu StoryAp.

Wybór opowieści

Konkurs ma dwa etapy:

 1. Pierwszym etapem jest wybór najlepszych opowieści na poziomie krajowym:  Każdy z krajów partnerskich biorących udział w konkursie w ramach projektu MAE wybiera najlepsze/najciekawsze opowieści. Z każdego kraju będą wybrane 4 historie.
 2. Drugim etapem będzie: wybór najciekawszych opowieści na poziomie Europejskim. Wyboru dokona międzynarodowe jury. Wyłonionych zostanie sześciu finalistów (po jednym z każdego kraju), którzy zostaną zaproszeni na finał wręczenia nagród w maju 2023 w Rzymie.
 3. Finaliści konkursu oraz zwyciezcy zostaną również uwzględnieni w publikacji, która powstanie na koniec projektu.
Koordynator projektu: Marcin Sobaszek – marcin.sobaszek@stowarzyszeniestop.pl
StoryAp – www.storyap.eu
Memories Across Europe – www.memoriesacrosseurope.eu