KONKURS “Stories for Change!”

Archiwum StoryAp jest częścią projektu Storytelling to Develop Civic Competences in Young People (StoryDeC) (Storytelling jako metoda rozwijania kompetencji obywatelskich u młodych ludzi), Erasmus+ Młodzież. Celem projektu jest stworzenie narzędzi i ścieżek edukacji obywatelskiej i społecznej wykorzystujących storytelling i metodę autobiograficzną do stosowania przez osoby pracujące z młodzieżą, dzięki czemu działania skierowane do młodych osób będą bardziej skuteczne i profesjonalne.

Uruchomienie archiwum opowieści „StoryAp” rozpoczynamy od konkursu, którego celem jest zebranie narracji o doświadczeniach społecznych w Europie i na świecie – „Experiences for positive change”. Zapraszamy do udziału!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Autorami opowieści mogą być młodzi ludzie do 30 lat dowolnej narodowości.

JAKIE OPOWIADANIA MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Historie, które chcemy zebrać, mogą dotyczyć:

 • projektów lub inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy lub organizacje, które działaja na rzecz zmiany społecznej w różnych dziedzinach, takich jak prawa człowieka, równość, działania dla środowiska, społeczność itp. Opowiadania mogą dotyczyć osób w każdym wieku i każdej narodowości.

 • indywidualnych doświadczeń (opowiadania autobiograficzne), które skupiają się na refleksji i doświadczeniach dotyczących tematu osobistej i społecznej zmiany. Na przykład doświadczenia życiowe, które zwiększyły naszą świadomość społeczną czy spotkania, które pozwoliły nam poznać realia społeczne, których nie znaliśmy do tej pory itp.

KOGO MOGĄ DOTYCZYĆ OPOWIADANIA?

Możesz zgłosić:

 • historie, których doświadczyłeś z pierwszej ręki (indywidualnie albo jako uczestnik grupy)
 • historie o doświadczeniach innych ludzi – niezależnie od ich wieku czy kraju pochodzenia

FORMAT HISTORII

Archiwum jest otwarte na historie autobiograficzne i biograficzne opowiedziane za pośrednictwem różnych mediów:

 • Tekst: narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio (pisana w pierwszej osobie) lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.

 • Foto-narracja (tekst i obrazy): narracja złożona ze zdjęć i tekstów. Może to być narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.
 • Narracja wideo: możesz opowiedzieć historię za pomocą różnych rodzajów narracji wideo takich jak: dokument, wywiad wideo, cyfrowe opowiadanie historii (digital storytelling) lub dowolna inna forma wideo. Maksymalna długość to 15 minut przesłana na platformę udostępniania plików wideo, taką jak YouTube i Vimeo (więcej informacji poniżej).
 • Komiks (opowieść graficzna): opowiadanie za pomocą grafiki / obrazów i tekstu. Historia w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.
 • Audio-narracja: Autobiograficzna narracja audio, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Maksymalna długość 5 minut przesłana na platformę udostępniania plików, taką jak YouTube i Vimeo (więcej informacji poniżej).

REGULAMIN

 1. AUTORZY/AUTORKI – Historie powinny być tworzone przez młodych ludzi w wieku do 30 lat, którzy tworzą je sami lub w ramach działań w ramach nieformalnej grupy, społeczności lub organizacji.
 2. JĘZYK – Możliwe jest zamieszczenie opowieści w następujących językach: angielskim, francuskim, włoskim, polskim, rumuńskim, szwedzkim. Tłumaczenie na język angielski (jeśli historia jest w innym języku ojczystym) lub napisy w przypadku wideo są mile widziane, ale nie obowiązkowe.
 3. FORMAT – Archiwum jest otwarte na różne rodzaje narracji:
  1. Tekst
  2. Foto-narracja (tekst i zdjęcia)
  3. Narracja wideo
  4. Komiks (tekst i grafika)
  5. Narracja audio
 1. LICZBA HISTORII – Nie ma limitu liczby historii, można zamieścić dowolną ilość i w różnych formach.
 2. TERMIN – Ostateczny termin nadsyłania Twoich historii to 30 września 2020 r
 3. WYBÓR HISTORII – Nadesłane historie zostaną wybrane według schemata:
  1. Pierwszy poziom – wybór dokonany na poziomie krajowym, zgodnie z językami opowiadań. Każde partner projektu wybierze czterech finalistów (po jednym dla każdej kategorii narracji: tekst, tekst+obraz/zdjęcia, wideo, audio).
  2. Drugi poziom- międzynarodowe jury wyłoni czterech zwycięzców z finalistów (po jednym dla każdej kategorii narracji).
 4. NAGRODY – Historie finalistów i zwycięzców zostaną zebrane w podręczniku dobrych praktyk. Historie wybrane na poziomie krajowym będą uczestniczyć w wydarzeniach związanych z prezentacją projektów w danym państwie.

JAK PRZESYŁAĆ SWOJE HISTORIE?

Aby przesłać historię:

 1. Zarejestruj się (SIGN UP) na stronie internetowej www.storyap.eu
 2. Zaloguj się (LOG IN) i wybierz „ share-your-story” (udostępnij swoją historię).
 3. Jeśli Twoja historia zawiera wideo musisz najpierw przesłać historię na YouTube lub Vimeo, a następnie wstawić link do Archiwum StoryAp.
 4. Jeśli masz historię audio, utwórz plik wideo używając jednego obrazu (planszy z obrazem) i pliku audio.
 5. Po przesłaniu historia zostanie opublikowana w ciągu kilku dni po autoryzacji administratora.
 6. Możesz również wysyłać swoje historie na poniższe e-maile, korzystając z karty opisu (POBIERZ):
  1. Włochy – Cemea – internazionale@cemea.it
  2. Włochy -Storie Di Mondi Possibili – smpossibili@gmail.com
  3. Polska – STOP – paulina@stowarzyszeniestop.pl
  4. Rumunia -ProXpert – petre@proxpert.org
  5. Szwecja -ProIfall –necmettin@mexpert.se
  6. Wielka Brytania – Real Time – info@real-time.org.uk
  7. Francja – Cemea Centre – antoine@cemeacentre.org
Koordynatorka projektu StoryDeC: Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl
Strona StoryAp – www.storyap.eu
Strona projektu StoryDeC – www.storydec.eu