Autorka: Aga Leśny (Członkini STOP)

Ćwiczenie komunikacji we włoskiej L’Orma

17-18 grudnia 2019 w Mediolanie prowadziłam szkolenie „Communication on board” dla organizacji L’Orma. Szkolenie było początkowo planowane dla kameralnego zespołu zarządzającego Stowarzyszeniem L’Orma, zajmującego się wspieraniem rozwoju dzieci i rodzin poprzez sport i związane z nim formy teatralne. Organizacja właśnie wkroczyła w trudny moment, w którym rozpoczęły się liczne projekty międzynarodowe, przyjęła wolontariuszy Europejskich i zdecydowanie rozszerzyła działalność.

PRZYGOTOWANIA

Sam proces przygotowania szkolenia był wyboisty: od łatwego umówienie się na szkolenie z komunikacji z organizacją w ich siedzibie 2 miesiące przed, po przerywane kontakty z menadżerem w czasie ustalania programu i badania potrzeb, po dodanie celów szkolenia tuż przed jego realizacją.

W efekcie grupa zwiększyła się dwukrotnie ponieważ zarząd zaprosił na szkolenie wszystkich nowych koordynatorów i postanowił wykorzystać je jako mobilizację do pracy w języku angielskim. 1/4 grupy nie komunikowała się w języku angielskim co stanowiło dla mnie nie lada wyzwanie:)

PRAKTYKA

Do programu podeszłam bardzo elastycznie przygotowując 3 warianty i zmieniając sporo pomiędzy 1 a 2 dniem, gdy zorientowałam się,że język stanowi trudność.

Pierwszy dzień nastawiony był na pracę projektową, przy czym na pierwszy plan wysunął się temat włączania i inkluzji społecznej (między innymi ze względu na język) a drugiego dnia zagadnienia związane z komunikacją.

ZAKOŃCZENIE

Udział w projekcie był dla mnie bardzo rozwojowy. Pierwszy raz prowadziłam sama 2-dniowe szkolenie po angielsku. Postawiłam sobie też małe wyzwanie, żeby być eko i podróżować tylko z  bagażem kabinowym, a miałam do spakowania różne pomoce trenerskie, w tym gry:)

Wypowiedzi uczestników, które zebrałam podczas ewaluacji szkolenia:

  1. „Great games which reveled a lot of people’s behaviors at work at gave us tips how to cooperate better” (Świetne gry które ujawniły wiele zachowań ludzi w pracy i dały nam wskazówki, jak lepiej współpracować)
  2. „The training was very useful to know better my colleagues and to understand some dynamics in our working life. Also to improve myself as a leader.” (Szkolenie było bardzo przydatne i pozwoliło mi lepiej poznać moich kolegów i zrozumieć dynamikę w naszym zespole. Umożliwiło mi również rozwinięcie siebie jako lidera)
  3. „I understand better my behavior at work and it’s causes and I will try to work on it. I also know better my colleagues now so it will be easier to cooperate” (Rozumiem lepiej moje zachowanie w pracy i jego przyczyny oraz postaram się nad tym popracować.Lepiej rozumiem także moich kolegów z pracy, więc łatwiej będzie współpracować)
  4. „I hope to change my practice in a way that I communicate better with other people at work and in our team.” (Planuję zmienić moje zachowanie w taki sposób, aby lepiej komunikować się z innymi ludźmi w pracy i w naszym zespole)
  5. „I would like to thank you for the amazing empowering personality that gave me a lot of force to speak out and not to that shy.” (Chcę Ci podziękować za niesamowitą, wzmacniającą osobowość, która dała mi dużo siły do wypowiadania się)
  6. „I thought it was a very useful exercise as a whole because it got us out of our daily routines as a team, which allowed us to shine light on different aspects of our personalities.” (Uważam, że to bardzo przydatne szkolenie, pozwoliło zespołowi uwolnić się z codziennej rutyny i ukazało nam różne aspekty naszej osobowości)


Szkolenie odbyło się w ramach projektu Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.