Zarządzanie zmianą w instytucji

„Jedyną stałą w życiu jest zmiana” – zdanie Heraklita z Efezu dziś wydaje się jeszcze bardziej aktualne niż 2500 lat temu. Jak skutecznie i bezpiecznie pracować ze zmianą w instytucjach i organizacjach podpowiada Iza Gawęcka.

ARTYKUŁ – Zarządzanie zmianą w instytucji

 

Projekt: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II
Koordynatorka merytoryczna: Katarzyna Radzikowska

SIRES II - belka z logotypami

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.