22. Szkoła (2020-2021)

22 Szkoła - logo

 

Superwizorka: Agnieszka Zarzycka
Opiekun procesów: Marcin Grudzień
Koordynatorka Szkoły: Katarzyna Fusiek
Miejsce: Warszawa, Konstancin-Jeziorna (trening interpersonalny)
Grupa szkoleniowa: 14 osób

 

Program Szkoły obejmuje około 230 godzin szkoły – w tym 203 godziny zajęć szkoleniowych, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

(ostatnia aktualizacja harmonogramu: grudzień 2020)

Termin Temat Osoba prowadząca
22-25 stycznia 2020 (środa – sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
14-15 lutego 2020 (piątek – sobota)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym (17h) Marta Henzler
26-27 czerwca 2020 (piątek-sobota)
Metodologia i metodyka uczenia dorosłych praz metody szkoleniowe (cz. 1) – Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (17h) Maja Branka
29-30 sierpnia 2020 (sobota – niedziela)
Metody szkoleniowe (cz. 2) (17h) Piotr Henzler
11-12 września 2020 (piątek – sobota)
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/trenerka w roli facylitatora/ki (17h) Marta Henzler
2-4 października 2020 (piątek – niedziela)
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki (26h) Maja Branka
12 grudnia 2020
Warsztat online dot. wyzwań trenerskich (w tym online) i jak sobie z nimi radzić (3h) Katarzyna Sekutowicz
21-23 maja 2021
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (20h) Katarzyna Sekutowicz
25-27 czerwca 2021
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (26h) Agnieszka Zarzycka
8-9 października 2021
Trening zadaniowy
23-24 października 2021
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Agnieszka Zarzycka (1. dzień), Katarzyna Sekutowicz (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 22.01. (środa) – 10.30-19.30
  • 23.01. (czwartek) – 8.30-20.30
  • 24.01. (piątek) – 8.30-20.30
  • 25.01. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 26-godzinne:

  • piątek – 10.00-19.00
  • sobota – 9.00-17.30
  • niedziela – 8.00-16.30

Szkolenia 17-godzinne:

  • 1. dzień – 10.00-19.00
  • 2. dzień – 8.00-16.30

WIĘCEJ INFORMACJI: