UWAGA : można jeszcze dołaczyć do 23. Szkoły!
TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc (najpóźniej do końca czerwca 2020)

W związku z sytuacja epidemii przesunęliśmy termin 1. sesji na lipiec 2020. 23. Szkoła rusza w maju 2020 w formie zdalnej – organizujemy  dodatkowe spotkania i warsztaty na platformie Zoom!

23 Szkoła - baner

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 23. edycji Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych!

Ponad 230 godzin szkoły – w tym 203 godziny zajęć szkoleniowych, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).
Trening interpersonalny jest wyjazdowy i prowadzony w ośrodku w okolicach Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uczestników). Pozwoli to doświadczyć w jak najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych i zasad pracy grupy.
To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek w praktyce. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie, prowadzenie).
Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.

23. Szkoła Trenerska jest wpisana do bazy ofert usług rozwojowych na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Numer usługi: 2020/02/18/30043/532476

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej o możliwości dofinansowania na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. oraz u lokalnych operatorów.

ZGŁOSZENIA

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.

Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

PROGRAM

Szkoła jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami (ok. 4-10 godzin/miesiąc) i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. W związku z tym prosimy przemyśleć decyzję o udziale w Szkole zarówno pod kątem możliwości czasowych jak i w wymiarze osobistym – osobie będącej w sytuacji kryzysu życiowego (np. choroba, rozwód, rozstanie, żałoba) może być trudno w pełni czerpać z udziału w Szkole.

Więcej na temat zasad uczestnictwa oraz efektów kształcenia znajduje się w REGULAMINIE SZKOŁY (.pdf).

POBIERZ: PROGRAM SZKOŁY (.pdf)

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
21 maja, 21 czerwca 2020
Warsztaty online (ok. 3h)
8-11 lipca 2020 (środa – sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
1-2 sierpnia 2020 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym (17h) Agnieszka Książek
19-20 września 2020 (sobota – niedziela)
Metodologia i metodyka uczenia dorosłych praz metody szkoleniowe (cz. 1) – Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (17h) Agata Teutsch
17-18 października 2020 (sobota – niedziela)
Metody szkoleniowe (cz. 2) (17h) Monika Hausman-Pniewska, Marcin Grudzień
7-8 listopada 2020 (sobota – niedziela) Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/trenerka w roli facylitatora/ki (17h) Barbara Chruślicka
4-6 grudnia 2020 (piątek – niedziela)
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki (26h) Piotr Henzler
15-16 stycznia 2021 (piątek – niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (26h) Katarzyna Sekutowicz
19-21 lutego 2021 (piątek – niedziela)
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (26h) Agnieszka Zarzycka
marzec/ kwiecień 2021
Trening zadaniowy
15-16 maja 2021 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Agnieszka Zarzycka (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

 • 8.07. (środa) – 10.30-19.30
 • 9.07. (czwartek) – 8.30-20.30
 • 10.07. (piątek) – 8.30-20.30
 • 11.07. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 26-godzinne:

 • piątek – 10.00-19.00
 • sobota – 9.00-17.30
 • niedziela – 8.00-16.30

Szkolenia 17-godzinne:

 • 1. dzień – 10.00-19.00
 • 2. dzień – 8.00-16.30

KADRA TRENERSKA

Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Superwizorka Szkoły. Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.
Barbara Chruślicka
Barbara ChruślickaSuperwizorka i trenerka III stopnia w PTP i STOP
Od prawie 30 lat wspiera działaniami szkoleniowymi i konsultacyjnymi rozwój osób, zespołów i organizacji. Superwizorka wielu zespołów w organizacjach NGO. Prowadzi treningi interpersonalne (ponad 60) i szkolenia dla NGO, biznesu i edukacji. 15 lat kierowała Podyplomowym Studium „Trening Kreatywności i Arteterapia” na UW. Pomaga w rozwoju trenerskim (szkolenia i superwizje) i menadżerskim. Pracuje holistycznie i procesowo.
Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-PniewskaTrenerka, superwizorka STOP, animatorka
Aktywistka społeczna i inicjatorka wielu przedsięwzięć z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Zawodowo związana z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.
Piotr Henzler
Piotr HenzlerTrener, superwizor STOP
Edukator i trener działający w świecie edukacji stacjonarnej, zdalnej i blended-learningowej. Autor i współtwórca programów szkoleń i cykli edukacyjnych. Pracuje zwykle z osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.
Agnieszka Książek
Agnieszka KsiążekTrenerka, superwizorka STOP
Edukatorka, coach, rekomendowana trenerka PTP II stopnia. Wspiera w rozwoju osoby i zespoły w organizacjach pozarządowych, biznesie i samorządach. Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych praz zarządzania procesami grupowymi. Konsultantka Mindsonar.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agata Teutsch
Agata TeutschTrenerka, superwizorka STOP
Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa (m.in. metody WenDo), aktywistka, doradczyni i ekspertka. Koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn.

TRENING ZADANIOWY

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie (8h) lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie (16h). Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia. Trening zadaniowy ma charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości. W porozumieniu z Superwizorką i koordynatorem Szkoły można przeprowadzić własne szkolenie poza wydarzeniem.

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią systemu certyfikacji Stowarzyszenia STOP i jest ważny 5 lat. Aby otrzymać certyfikat należy:

 • ukończyć 23. Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia,
 • pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
 • posiadać doświadczenie szkoleniowe – min. 80 godzin szkoleniowych.

ZGŁOSZENIA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa (rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc, najpóźniej do końca czerwca 2020) –  POBIERZ: ANKIETA (.docx)
 • rozmowa kwalifikacyjna na platformie Zoom w terminie uzgodnionym z kandydatem/ką do Szkoły
 • po rozmowie kwalifikacyjnej przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły
 • liczy się kolejność zakwalifikowanych osób

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek)
 • Sesje 2-9 odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy przerwę kawową w trakcie szkolenia)

Cena

 • 8000 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

Dokumenty związane z rekrutacją

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

 • Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117
 • Katarzyna Fusiek, katarzyna@stowarzyszeniestop.pl