24. Szkoła (2022-2023)

Superwizorka: Agnieszka Zarzycka
Koordynatorka Szkoły: Zuza Trzebuchowska-Łaciak
Miejsce: Warszawa, Konstancin-Jeziorna (trening interpersonalny)
Grupa szkoleniowa: 9 osób

24. Szkoła to ponad 230 godzin szkoleniowych – w tym 193 godziny zajęć stacjonarnych i 37 godziny sesji online, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
13 kwietnia 2022, g. 17-20.00 (środa)
Spotkanie integracyjne (4h – online) Agnieszka Zarzycka
20-23 kwietnia 2022 (środa-sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka i Agata Teutsch
21-22 maja 2022 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka
25 maja 2022, g. 17-20 (środa)
Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
11-12 czerwca 2022 (sobota – niedziela)
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Monika Bełdowska, Marta Henzler
2-3 lipca 2022 (sobota – niedziela) Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Agata Teutsch
6 września 2022, g. 17-19.30 (wtorek)
Trzecie oko – jak dbać o jakość naszej pracy, czyli jak wspierać równość i różnorodność w działaniach edukacyjnych
(3h  – online)
Agata Teutsch
14 września 2022, g. 17-19 (środa)
Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
23-24 września 2022 (piątek-sobota)
Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Małgorzata Winiarek-Kołucka, Piotr Henzler
25 września 2022 (niedziela) Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (9h) Małgorzata Winiarek-Kołucka, Piotr Henzler
28 września 2022, g. 17-19.30 (środa)
Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
5 października 2022, g. 14-18 (środa)
Wybrane narzędzia pracy warsztatowej online cz. 1 (5h – online) Ola Chodasz
14-16 października 2022 (piątek – niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (27h) Katarzyna Sekutowicz
19 października 2022, g. 14-18 (środa) Wybrane narzędzia pracy warsztatowej online cz. 2 (5h – online) Ola Chodasz
26 października 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
9 listopada 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 2 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
18-20 listopada (piątek – niedziela)
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (27h) Agnieszka Zarzycka
23 listopada 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 2 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
grudzień 2022 -luty 2023
Trening zadaniowy
25-26 lutego 2023 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Agnieszka Zarzycka (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 20.04. (środa) –10.30-19.30
  • 21.04. (czwartek) – 8.30-20.30
  • 22.04. (piątek) – 8.30-20.30
  • 23.04. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

  • piątek – 10.00-18.30
  • sobota – 9.00-17.30
  • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

  • 1. dzień – 10.00-18.30
  • 2. dzień – 8.00-16.00

Szkolenia 9-godzinne:

  • 8.00-16.30

DOKUMENTY