Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku


We czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy rozpoczynamy kolejny projekt w ramach Erasmus+, KA1 Mobilność edukacyjna pt.„Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku”. W ramach projektu zrealizujemy 30 mobilności dla pracowników oraz członków i członkiń, w tym 9 szkoleń tematycznych (po 2 osoby na każde), szkolenie językowo-specjalistyczne dla osób, które chcą prowadzić szkolenia po angielsku (szkolenie „szyte na miarę” dla 10 osób) oraz 2 wyjazdy typu job shadowing do Kansanvalistusseura – KVS (The Finnish Lifelong Learning Foundation) w Helsinkach.

Udział w mobilnościach jest bezpłatny. Pokrywamy koszty pobytu, podróży oraz opłaty za szkolenia. Projekt realizowany jest od czerwca 2019 do listopada 2020.

Cel projektu

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej, w tym:

  • wzmocnienie i ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych w Polsce
  • budowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych na arenie międzynarodowej
  • wzmacnianie roli organizacji pozarządowych (i ich trenerów/trenerek) w zakresie edukacji pozaformalnej dorosłych
  • podnoszenie jakości edukacji pozaformalnej dorosłych w Polsce, szczególnie w ramach 3. sektora

Cele strategiczne Europejskiego Planu Rozwoju

1. WSPIERANIE ZAAWANSOWANYCH TRENERÓW I TRENEREK – wspieranie osób z długoletnim stażem w dalszym rozwoju ich kompetencji zawodowych związanych z aktywnością trenerską, które pozwolą im efektywniej działać w obszarach związanych ze zmianą społeczną.
2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W POLSCE – uzyskanie przez kadrę zarządzającą oraz członków/członkinie niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na jeszcze lepsze promowanie idei uczenia się przez całe życie (ang. LLL) i uczenia się jako narzędzia zmiany społecznej.

3. ZBUDOWANIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W EUROPIE – zbudowanie oferty szkoleniowej w języku angielskim dla trenerów i trenerek pracujących z dorosłymi w obszarze zmiany społecznej, spójności i przeciwdziałania wykluczeniu społ.

Rekrutacja

W mobilnościach mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia. Rekrutacja będzie prowadzona na poszczególne szkolenia lub na kilka mobilności razem. Więcej: REGULAMIN REKRUTACJI.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Rekrutacja | Erasmus+ 2019

W ramach projektu Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku zapraszamy członków i członkinie oraz pracowników Stowarzyszenia na zagraniczne działania edukacyjne.

W ramach projektu planujemy zrealizować:

Facilitating Diversity – rekrutacja zakończona, szkolenie odbędzie […]

Rekrutacja – Facilitating Diversity

W ramach projektu Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku zapraszamy na szkolenie realizowane przez ULEX w Hiszpanii: Facilitating Diversity, które planowane jest 21-29 września 2019. Więcej o szkoleniu na stronie organizatora: […]

Koordynatorka: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA104-064751
Okres realizacji: 1.06.2019-30.11.2020