Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku


We czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy rozpoczynamy kolejny projekt w ramach Erasmus+, KA1 Mobilność edukacyjna pt.“Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku”. W ramach projektu zrealizujemy 30 mobilności dla pracowników oraz członków i członkiń, w tym 9 szkoleń tematycznych (po 2 osoby na każde), szkolenie językowo-specjalistyczne dla osób, które chcą prowadzić szkolenia po angielsku (szkolenie “szyte na miarę” dla 10 osób) oraz 2 wyjazdy typu job shadowing do Kansanvalistusseura – KVS (The Finnish Lifelong Learning Foundation) w Helsinkach. Udział w mobilnościach jest bezpłatny. Pokrywamy koszty pobytu, podróży oraz opłaty za szkolenia.

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA104-064751
Okres realizacji: 1.06.2019-30.11.2021

W związku z pandemią Covid-19 realizacja projektu była częściowo zawieszona w 2020 roku. Wszystkie mobilności zostały przeniesione na 2021, a projekt przedłużony do 30 listopada 2021 roku.

Cel projektu

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej, w tym:

  • wzmocnienie i ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych w Polsce
  • budowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych na arenie międzynarodowej
  • wzmacnianie roli organizacji pozarządowych (i ich trenerów/trenerek) w zakresie edukacji pozaformalnej dorosłych
  • podnoszenie jakości edukacji pozaformalnej dorosłych w Polsce, szczególnie w ramach 3. sektora

Cele strategiczne Europejskiego Planu Rozwoju

1. WSPIERANIE ZAAWANSOWANYCH TRENERÓW I TRENEREK – wspieranie osób z długoletnim stażem w dalszym rozwoju ich kompetencji zawodowych związanych z aktywnością trenerską, które pozwolą im efektywniej działać w obszarach związanych ze zmianą społeczną.
2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W POLSCE – uzyskanie przez kadrę zarządzającą oraz członków/członkinie niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na jeszcze lepsze promowanie idei uczenia się przez całe życie (ang. LLL) i uczenia się jako narzędzia zmiany społecznej.

3. ZBUDOWANIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W EUROPIE – zbudowanie oferty szkoleniowej w języku angielskim dla trenerów i trenerek pracujących z dorosłymi w obszarze zmiany społecznej, spójności i przeciwdziałania wykluczeniu społ.

Rekrutacja

W mobilnościach mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia. Rekrutacja będzie prowadzona na poszczególne szkolenia lub na kilka mobilności razem. Więcej: REGULAMIN REKRUTACJI.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Erasmus+ | szkolenia w 2022

Aktualizacja: 20 grudnia ruszyła II tura rekrutacji
Wiosenne szkolenia międzynarodowe
W ramach dwóch edycji projektu Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku zapraszamy członków i członkinie oraz pracowników Stowarzyszenia na zagraniczne działania edukacyjne.

Przygotowujemy ciekawą, […]

Rekrutacja | Erasmus+ 2019

W ramach projektu Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku zapraszamy członków i członkinie oraz pracowników Stowarzyszenia na zagraniczne działania edukacyjne.

W ramach projektu planujemy zrealizować:

Facilitating Diversity – rekrutacja zakończona, szkolenie odbędzie […]

Rekrutacja – Facilitating Diversity

W ramach projektu Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku zapraszamy na szkolenie realizowane przez ULEX w Hiszpanii: Facilitating Diversity, które planowane jest 21-29 września 2019. Więcej o szkoleniu na stronie organizatora: […]

Koordynatorka: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl