Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku


We czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy rozpoczynamy kolejny projekt w ramach Erasmus+, KA1 Mobilność edukacyjna pt.“Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku”. W ramach projektu zaplanowaliśmy 30 mobilności dla pracowników oraz członków i członkiń, w tym 9 szkoleń tematycznych (po dwie osoby na każde), szkolenie językowo-specjalistyczne dla osób, które chcą prowadzić szkolenia po angielsku (szkolenie “szyte na miarę” dla 10 osób) oraz dwa wyjazdy typu job shadowing do organizacji w Helsinkach. Udział w mobilnościach jest bezpłatny. Pokrywamy koszty pobytu, podróży oraz opłaty za szkolenia.

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA104-064751
Okres realizacji: 1.06.2019-31.05.2022

W związku z pandemią Covid-19 realizacja projektu była częściowo zawieszona w 2020 roku. Wszystkie mobilności zostały przeniesione na 2021 i 2022 rok, a projekt przedłużony do 31 maja 2022 roku.

Cel projektu

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej, w tym:

 • wzmocnienie i ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych w Polsce
 • budowanie pozycji Stowarzyszenia jako eksperta edukacji dorosłych na arenie międzynarodowej
 • wzmacnianie roli organizacji pozarządowych (i ich trenerów/trenerek) w zakresie edukacji pozaformalnej dorosłych
 • podnoszenie jakości edukacji pozaformalnej dorosłych w Polsce, szczególnie w ramach 3. sektora

Cele strategiczne Europejskiego Planu Rozwoju

1. WSPIERANIE ZAAWANSOWANYCH TRENERÓW I TRENEREK – wspieranie osób z długoletnim stażem w dalszym rozwoju ich kompetencji zawodowych związanych z aktywnością trenerską, które pozwolą im efektywniej działać w obszarach związanych ze zmianą społeczną.
2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W POLSCE – uzyskanie przez kadrę zarządzającą oraz członków/członkinie niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na jeszcze lepsze promowanie idei uczenia się przez całe życie (ang. LLL) i uczenia się jako narzędzia zmiany społecznej.

3. ZBUDOWANIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA W EUROPIE – zbudowanie oferty szkoleniowej w języku angielskim dla trenerów i trenerek pracujących z dorosłymi w obszarze zmiany społecznej, spójności i przeciwdziałania wykluczeniu społ.

Rekrutacja

W mobilnościach mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia. Rekrutacja będzie prowadzona na poszczególne szkolenia lub na kilka mobilności razem. Więcej: REGULAMIN REKRUTACJI.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 1. 21-28 września 2019 – Facilitating diversity (Eroles, Hiszpania) – Angela Zielińska
 2. 26 lipca – 1 sierpnia 2021 – Key competences for education of disadventaged groups (Sztokholm, Szwecja) – Katarzyna Sadło, Joanna Zaremba
 3. 1-7 sierpnia 2021 – 21st Century aproach to adult education (Pula, Chorwacja) – Marta Cielińska-Idziak, Grzegorz Idziak
 4. 6-12 sierpnia 2021 – Boal’s Methodology in Education (Pula, Chorwacja) – Monika Bartosiewicz-Niziołek, Urszula Herbich
 5. 13-17 września 2021 – Younger Staff Training (Bruksela, Belgia) – Pola Kochan, Anna Skocz
 6. 7-10 marca 2022 – Job shadowing w Finnish Study Centres association – Opintokeskukset ry (Helsinki, Finlandia) – Daria Sowińska-Milewska, Anna Skocz
 7. 14-18 marca 2022 – English and communication skills for workshop leaders course (Reading, Wielka Brytania) – Monika Bartosiewicz-Niziołek, Agnieszka Borek, Ewa Chromniak, Grzegorz Idziak, Katarzyna Lipka-Szostak, Paulina Sierzputowska, Małgorzata Winiarek-Kołucja, Gracjana Woźniak, Anna Żelazowska-Kosiorek
 8. 10-15 kwietnia 2022 – Assessment for learning Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century (Borgarnes, Islandia) – Paulina Sierzputowska, Anna Skocz
 9. 20 kwietnia – 7 maja 2022 – Theatre of the Oppressed and Creative Tools for Change (Eroles, Hiszpania) – Urszula Herbich
 10. 21-28 maja 2022 – Empowering Collaboration (Eroles, Hiszpania) – Ilona Anczarska, Ewa Chromniak
 11. 23-17 maja 2022 – Outdoor and nature-based education and experiential learning (Teneryfa, Hiszpania) – Edyta Gleich, Anna Pawłowska

ARTYKUŁY I OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Koordynatorka: Anna Skocz, anna.skocz@stowarzyszeniestop.pl